Hoe Is Die Ontslag Gedurende Die Proeftydperk?

INHOUDSOPGAWE:

Hoe Is Die Ontslag Gedurende Die Proeftydperk?
Hoe Is Die Ontslag Gedurende Die Proeftydperk?

Video: Hoe Is Die Ontslag Gedurende Die Proeftydperk?

Video: Hoe Is Die Ontslag Gedurende Die Proeftydperk?
Video: Hoe kun je een disfunctionerende werknemer ontslaan? 2023, Maart
Anonim

Gedurende die proeftydperk kan die dienskontrak met 'n nuwe werknemer op sy versoek of op inisiatief van die werkgewer beëindig word. Die Arbeidskode maak voorsiening vir 'n vereenvoudigde prosedure waarmee u ontslag binne drie dae kan uitreik.

Hoe is die ontslag gedurende die proeftydperk?
Hoe is die ontslag gedurende die proeftydperk?

Ontslag op inisiatief van die werkgewer

Die proeftydperk kan van 1 tot 6 maande wissel, dit hang alles af van die beleid van die onderneming en die spesifieke posisie. Die tyd word getel vanaf die datum van diens wat in die werknemer se aansoek aangedui word. Die duur van die proeftydperk moet in die dienskontrak aangedui word. As die resultate van die werk van die nuwe werknemer onbevredigend is, kan die diensooreenkoms op initiatief van die werkgewer beëindig word. Die vereenvoudigde ontslagstelsel gedurende hierdie tydperk vereis dat die enigste formaliteit nagekom word - die uitreiking van 'n kennisgewing aan die werknemer oor die beëindiging van die dienskontrak. Die kennisgewing moet wees:

  • skriftelik opgestel;
  • nie later nie as drie dae voor die beweerde ontslag uitgereik;
  • gesertifiseer deur die persoonlike handtekening van die werknemer.

Die kennisgewing van ontslag dui die rede en datum van beëindiging van die kontrak aan. U kan nie 'n werknemer afdank as hy met siekteverlof of vakansie is nie. As 'n vrou tydens 'n proeftydperk uitgevind het oor swangerskap, is dit verbode om haar op initiatief van die werkgewer af te dank. Dit is ook van toepassing op enkelma's wat kinders onder 1, 5 jaar oud is.

As die tyd van die proeftydperk nie in die dienskontrak gespesifiseer word nie, word daar van mening dat die werknemer sonder addisionele voorwaardes aanvaar is en dat dit nie volgens die vereenvoudigde skema ontslaan kan word nie. Die beslissing van 'n bestuurder wat die diens op eie inisiatief sonder goeie rede beëindig, kan in die hof geappelleer word.

Beëindiging van die kontrak op versoek van die werknemer

Die proeftydperk laat die werknemer toe om die nuwe werkplek van naderby te beskou, sy potensiaal en eie vermoëns te beoordeel. As die nuwe pos ongeskik lyk, word die beëindiging van die kontrak op inisiatief van die werknemer in die vooruitsig gestel. Dit kan ook op 'n vereenvoudigde manier gedoen word. Dit is nodig om 'n aansoek aan die hoof van die maatskappy te rig. Dit word in vrye vorm opgestel; redes vir ontslag is nie nodig nie. Die kennisgewing word deur die werknemer se handtekening gesertifiseer.

Die aansoek kan persoonlik ingedien word of per geregistreerde pos met kennisgewing gestuur word. Na die verstryking van die datum wat in die kennisgewing gespesifiseer is, kan die werknemer homself as vry van verpligtinge beskou en nie na die werkplek gaan nie. Die kennisgewing kan ingedien word tydens vakansie of siekteverlof. Op die dag van die beëindiging van die dienskontrak moet die werknemer 'n volledige berekening en 'n werkboek kry met 'n kennisgewing van ontslag (artikel 77, deel 1, klousule 3 van die Arbeidswetboek van die Russiese Federasie).

As die werknemer geregistreer is, maar besluit om nie sy pligte te begin nie, aangesien dit nie by hom pas nie, kan die kontrak gekanselleer word. In hierdie geval word daar nie 'n inskrywing in die werkboek gemaak nie; die dienskontrak word beskou as nie gesluit nie.

Is dit moontlik om te ontslaan sonder om af te werk

Artikel 71 van die Arbeidswetgewing bepaal dat 'n werknemer slegs ná 'n skriftelike waarskuwing ontslaan kan word. Dit word opgestel en uitgereik teen ondertekening drie dae voor die verwagte voltooiing van die kontrak. Deesdae moet die werknemer soos gewoonlik werk, nadat die kontrak beëindig is, sal hy 'n salaris ontvang vir die hele tydperk tot die ontslagdatum.

In sommige gevalle kan 'n waarskuwing vooraf gegee word, wat vereis dat u twee weke moet werk. As daar egter nie deur die kontrak voorsiening gemaak word vir sulke voorwaardes nie, het die werknemer die reg om op sy eie versoek te weier en op te hou. In hierdie geval is hy verplig om die werkgewer 3 dae vantevore skriftelik in kennis te stel. Na onderlinge ooreenkoms kan die kontrak onmiddellik beëindig word.

As 'n werknemer gedurende die proeftydperk 'n aansoek om ontslag uit vrye wil indien, kan hy daarin dui watter periode dit wenslik is om die kontrak te beëindig. Die minimum wettige tydperk is 3 dae, die maksimum word beperk deur die voorwaardes van die proeftydperk. Dit is die moeite werd om te oorweeg dat dit na die beëindiging nodig is om die werkgewer nie later as twee weke voor die beoogde ontslag in kennis te stel nie.

Gewild by die onderwerp